Om

Drammen TrekkhundklubbDrammen trekkhundklubb er en av landets eldste klubber.  Klubben ble allerede startet i 1933.  Som "odelsgutten blant NTKs barn" har alltid klubben markert seg innen vår idrett.

I mange år var DTK et forbilde både innen idrett og miljø. Under krigen var klubbens medlemmer med på mange forskjellige oppdrag, som frakt av mat og ammunisjon til "gutta på skauen".

Mot slutten av 70-tallet og utover i 80-årene ble behovet for vaktordninger og transportoppdrag i de nære skogområdene mindre og klubben endret seg fra å være en tur og ambulanseklubb til å bli rettet mer mot konkurranser.   Med stort fokus på konkurranse og høy satsing mistet klubben mye av samholdet og medlemmene eierskapet til klubben.  Utover i 90-årene lå klubben med brukket rygg.  Ved årtusenskiftet ble det satt i gang en gjenoppplivingsaksjon for klubben.  Denne ble svært vellykket, på få år har klubben igjen blitt aktiv og solid igjen.  Klubbens medlemmer har markert seg både nasjonalt og internasjonalt de siste årene.  DTK er nå en fin blanding av friluftsinteresserte medlemmer og konkurransekjørere med høye ambisjoner, alle med den samme interessen for å holde på med hund.  Klubben har vanligvis klubbmøte den første onsdagen i måneden kl. 1830 på hytta ved Stegla.  (I det siste har det ikke vært noen møter, sjekk facebooksiden vår for informasjon)

Hytta vår

Steglebu


Klubben hadde i mange år ønske om et eget sted som ambulansestasjon.  Krigen og de etterfølgende års restriksjoner på bygningsmaterialer gjorde at det først i 1949 ble alvor av byggingen.  Øystein Sandengen hadde vært i kontakt med Per Lysaker som eide skogen langs sydsiden av Steglevannet.  Lysaker tilbød klubben gratis tomt.

Den 23. augsut 1949 ble skjøtet utstedt og undertegnet hos Lysaker.   Før vinteren kom var grunnmuren på plass.  Tømmeret ble hugget i skogen hos Lysaker.

Julin-Bergersen kantet tømmeret og kjørte det til sin egen sag og utførte arbeidet uten et øres utgift for klubben.  Lafting av hytten ble gjort av tre tømmermenn fra Modum.  Drammen yrkesskole gjorde brannmurer og pipe.  Klubbens medlemmer gjorde et betydelig arbeide for å ferdigstille hytten og 19. januar 1952 sto hytten ferdig til bruk.

Hytten har vært mye i bruk, først og fremst som ambulansestasjon i mange år.  Hytten er et naturlig samlingssted for medlemmene. Drammen Røde Kors Hjelpekorps har til tider lånt hytten og har utført betydelig vedlikehold av Steglebu.  Steglebu fremstår i dag som et meget fint og trivelig sted.  hytta står til disposisjon for alle medlemmene.  Andre kan leie Steglebu til andre aktiviteter.  Ta kontakt med hyttesjefen: Terje Svendsrud telefon: 93029809.

Historien bak DTK-lua

Skrevet av Ivar Grønn 3.12.2012


Visste du at Drammen Trekkhundklubb har en egen topplue?  Da jeg kom inn i klubben for noen år siden hadde Unni Kaalstad tegnet ned mønsteret til denne spesielle lua og vår formann gjennom mange år Arild Jørgensen hadde fått strikket seg denne lua og brukte den blant annet på Det Lille Ridderrennet.  Nå har jeg fått  Christen Rose Andersens versjon av opprinnelsen til lua:

Svenskene som kom til Drammen for å kjøre Nordisk mesterskap (nordisk stil selvfølgelig) hadde noen flotte blå og gule strikke luer.


Sånne luer måtte bare DTK også ha.


Men fargen skulle være rødt, hvitt og blått. Rødfargen var nærmest vinrød. Dette ble bestemt på julemøtet i 1961.


Alle medlemmene hadde slike, strikket av Solveig Engum. Engum familien var forøvrig meget aktiv i DTK. Olaf kjørte med sin Bovier, Dux. Tore kjørte aktivt, spesielt med sin strihårede Vorsther, Rusty. Tore lærte meg å drikke kruttsterk kaffe, og det var fælt syntes jeg.


Tore var min første mentor. Jeg så opp til alt han sa om trening.
Styret i 2018/2019.


Leder

454 32 158

Nestleder

977 45 690

Styremedlem

Saskia van Es

913 79 931

Sekretær

Kartine Fugleberg

930 20 982

Kasserer

414 13 313

Varamedlem

970 51 403

Varamedlem

90 056 951

Klubbeffekter


Klubben har nå fått broderte tøymerker til å sy på klær.  Vi har også merker til å lime/presse på klær i forskjellige størrelser.  Ta kontakt med Jan Roger Norup for mer info på telefon 481 11 978.Treningsløypa på Sirikirke


Klubben har et løypenet som vi forsøker å holde vedlike vinterstid slik at det skal være et godt alternativ for å trene hundene utenom de maskinpreparterte sporene for skiløpere.  Odd Gulaker har laget fint kart over området med løypene inntegnet.  I og med at løypene i stor grad er oppkjørt med hundespann av klubbens medlemmer må det påregnes at det etter store snøfall kan være noe løst, og er du tidlig ute kan det være at det er akkurat du som må brøyte løype den dagen :-)  Ha en god tur!

Løypekart.Bli medlem

Hvis du ønsker å bli medlem av klubben sender du en e-post til kasserer Roar Samuelsen med utfylt innmeldingsskjema.

Husk å oppgi fødselsår, mobiltelefon og e-postadresse da dette skal registreres hos forbundet.  Det er svært viktig å få med mobilnummeret da vi sender ut mye informasjon via SMS-tjenensten.  Videre betales kontingenten, kr. 300,- for enkeltmedlemmer eller kr. 400,- for familiemedlemskap på konto 2200 23 05651.

Velkommen!