Hovedside

Årsmøte 2019

Årsmøtet er berammet til onsdag 27. mars kl. 1830 på Steglebu.  Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 13. mars. (leder@drammenthk.no)

(-ig)

Medlemsregisteret

Vi benytter oss av idrettens elektroniske registre, og vi rapporterer til forbundet via ”Styreweb”.

For at vi skal ha riktige opplysninger om alle medlemmene er vi avhengig av at hver enkelt sørger for at informasjon om telefonnummer, adresse osv. er riktige.  Vi benytter oss også av muligheten av å kommunisere med medlemmene på e-mail eller på SMS ved behov.  Da er det fint om vi når frem med budskapet til alle.

Måten å vedlikeholde dette på er ved å logge inn på:

https://minidrett.nif.no/

Hvis du ikke er registrert tidligere, så må du registrere deg med fødselsnummer, navn, mobilnummer og e-post.

Fødselsnummer og navn sjekkes mot Det Sentrale Folkeregister (DSF). Fødselsnummer lagres ikke i idrettens systemer. Personopplysninger behandles iht. personopplysningsloven.

Deretter redigerer du profilen din, endre brukernavn (gjerne e-postadressen din) og passord.

Rediger medlemskap:  Her skal det allerede stå Drammen trekkhundklubb. (Hvis du er medlem i andre klubber innen NIF vil disse også komme opp)

Du kan også sjekke hvilke lisenser som er gjeldende.

Disse opplsyningene er integrert med ”Klubbadmin” som også er vår elektroniske medlemsliste.

Håper at alle kan sjekke og korrigere sine egne data. -ig


Foto: Over av Robin (Foto: Finnmarksløpet), Til høyre: Terje (Foto Kari Hope), helt til høyre Lasse (Foto: Kari Hope

Fôravtale for våre medlemmer:Labb og Appetitt


Husk at vi får 27% rabatt på Labb/Appetitt tørrför fra Felleskjøpet.  Det er bare å henvise til avtalen med DTK og si navnet ditt i kassen. På grunn av misbruk av avtalen av utenforstående kan det hende du må legitimere deg i kassen. Avtalen gjelder i alle FK-butikker.

Copyright © All Rights Reserved